X-and-Why?

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 19, 2013

X-and-Why?

Genusfrågor och likabehandling har präglat vår generations kultur och är både viktig och nödvändig. Genom att orättvisorna förklaras och rationaliseras för oss via media ökar vår självmedvetenhet. Denna självmedvetenhet är nödvändig men kommer också med ett pris.//
Our generations fight for gender equality rights has truly been remarkable and just. As unfairness is explained to us through media and rationalized our self-awareness becomes rooted. This self-awareness is necessary but comes with a cost.

Martin Kvistholm: X-and-Why?

  • Årtal: 2013
  • Upplaga: 5 st
  • Lager: 3 st
  • Pris: 400 kr
  • Mått: 54 x 70 x53 mm

Om konstnären

Martin Kvistholm är född 1980 och arbetar som ingenjör och konstnär i Malmö. Han utforskar rörlig konst och uttryck genom samtida 3D-modelleringstekniker och matematik.//
Born in 1980, working as an engineer and artist in Malmö. Exploring kinetic art and expressions through contemporary 3D modeling techniques and mathematics.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.