Konstautomaten på Malmö Centralstation

Multipeln - Titel

Malmö Centralstation, glasgången, 5-18 augusti

Välj ett konstverk och köp det direkt i automaten! Multipel.nus konstautomat med multiplar av nordiska samtidskonstnärer anländer till Malmö Centralstation måndagen den 5 augusti. Fler multiplar finns till försäljning på vår webbplats och på våra utställningar på Malmö Konsthall och på Kulturcentralen.

Multipel.nu visar under Malmö Nordic 2013 konstmultiplar av nordiska samtidskonstnärer i montrar på ett flertal kulturinstitutioner och i varuautomater placerade mitt i stadens folkvimmel. Sammantaget visas en stor bredd i konstnärliga former och genrens stora experimentella potential i Norden.

Under Malmö Nordic visas multiplar på Kulturcentralen, Malmö Centralstation, Stadsbiblioteket i Malmö, Biograf Spegeln och Radisson Blu Hotel. Projektet görs med stöd av Malmö stad.

Malmö Nordic 2013 är en konstmanifestation med den nordiska samtidskonsten i fokus. Det är ett unikt samarbete mellan Malmö konstmuseum, Malmö konsthall, Moderna Museet Malmö, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom samtidskonstområdet. Malmö Nordic 2013 pågår den 3 maj–18 augusti.
Multipel.nu öppnade våren 2012 ett webbgalleri, ett samtidskonstarkiv, ett diskussionsforum och en webbutik för genren multiplar. Att definiera det spännande konstbegreppet multipel är inte helt lätt. Den definition vi utgått ifrån är att en multipel är ett föremål som är ett signerat konstverk, har ett pris mellan 50 kronor och 5000 kronor, har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar och inte har en förlaga eller annat fysiskt original.

Multipel.nu visar och säljer noga utvalda multiplar av konstnärer som har bjudits in till att delta i detta samtida konstarkiv. Genom att fungera både som en butik för försäljning av multiplar och som ett arkiv med kulturbevarande principer vill projektet bredda intresset för multiplar. Vid sidan om att vara baserad på webben också ett mobilt galleri som gästar olika konstinstitutioner och icke-traditionella konstarenor. Vi vill öppna nya vägar för innovativ exponering av konst i samhället och erbjuda ett utbud av originalkonst som är ekonomiskt överkomlig för en konstintresserad allmänhet. Med detta koncept tar vi fasta på en demokratisk aspekt, både ur konstnärens och konstbetraktarens perspektiv.

Multipel.nu har rönt stor uppmärksamhet i pressen. Man finner artiklar och recensioner om multipel.nu här:

Politiken, artikel, 28 maj 2013, Danmark
Sydsvenska Dagbladet, artikel 18 mars 2013
Skånska Dagbladet, 5 augusti 2013
Helsingborgs Dagblad, recension 8 december 2012
Helsingborgs Dagblad, artikel 1 december 2012
Helsingborgs Dagblad, artikel 22 november 2012
SVT, inslag i programmet Sverige 31 oktober 2012
Ystad Allehanda, 13 oktober 2012
Skånes Fria, 12 oktober 2012
Sydsvenska Dagbladet, 4 juni 2012

”Från början ett konstgalleri på webben som nu också blivit en ambulerande konstutställning i verkligheten!” (Isabelle Espinosa, Sverige!, SVT, 3 nov. 2012)

”Det finns en poäng med att samlingen är tillgänglig på nätet, dygnet runt. Tanken är dessutom att hemsidan ska bli ett forum för kunskap och diskussion kring multipeln.” (Abigail Sykes, Skånes Fria, 12 okt. 2012)

”Bakom satsningen står kulturkollektivet och föreningen Mediaverkstaden Skåne. Med multipel.nu plockar de upp en radikal tradition, som bottnar i 1960-talets experiment. Då liksom nu, en revolt mot synen på konst som exklusiv kapitalvara.” (Carolina Söderholm, Sydsvenskan, 4 juni, 2012)

Nyhetsarkiv

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.