Konsumentorienterad konst och oanvändbar design

Multipeln - Titel

Form/Design Center, Malmö,
7 december--19 januari

Är det relevant att skilja mellan konst och design, form och innehåll, bruksföremål och andlig spis? Med multipeln som kil eller klister vill vi testa begreppsparen med en utställning på Form/Design Center. Utställningen kommer att pågå från 7 december 2013 till 19 januari 2014 och visa ett brett urval av multiplar som kan ingå i diskussionen. Vernissagen är lördagen den 7 december kl. 12 till 17. Invigningen sker kl. 14, och i samband med det uppför tonsättaren och violinisten Stefan Pöntinen sin performativa multipel ”Necker”.
Multipel.nu öppnade våren 2012 ett webbgalleri, ett samtidskonstarkiv, ett diskussionsforum och en webbutik för genren multiplar. Att definiera det spännande konstbegreppet multipel är inte helt lätt. Den definition vi utgått ifrån är att en multipel är ett föremål som är ett signerat konstverk, har ett pris mellan 50 kronor och 5000 kronor, har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar och inte har en förlaga eller annat fysiskt original.

Multipel.nu visar och säljer noga utvalda multiplar av konstnärer som har bjudits in till att delta i detta samtida konstarkiv. Genom att fungera både som en butik för försäljning av multiplar och som ett arkiv med kulturbevarande principer vill projektet bredda intresset för multiplar. Vid sidan om att vara baserad på webben också ett mobilt galleri som gästar olika konstinstitutioner och icke-traditionella konstarenor. Vi vill öppna nya vägar för innovativ exponering av konst i samhället och erbjuda ett utbud av originalkonst som är ekonomiskt överkomlig för en konstintresserad allmänhet. Med detta koncept tar vi fasta på en demokratisk aspekt, både ur konstnärens och konstbetraktarens perspektiv.

”Från början ett konstgalleri på webben som nu också blivit en ambulerande konstutställning i verkligheten!” (Isabelle Espinosa, Sverige!, SVT, 3 nov. 2012)

”Det finns en poäng med att samlingen är tillgänglig på nätet, dygnet runt. Tanken är dessutom att hemsidan ska bli ett forum för kunskap och diskussion kring multipeln.” (Abigail Sykes, Skånes Fria, 12 okt. 2012)

”Bakom satsningen står kulturkollektivet och föreningen Mediaverkstaden Skåne. Med multipel.nu plockar de upp en radikal tradition, som bottnar i 1960-talets experiment. Då liksom nu, en revolt mot synen på konst som exklusiv kapitalvara.” (Carolina Söderholm, Sydsvenskan, 4 juni, 2012)

Nyhetsarkiv

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.