Multipel.nu på Malmö Nordic 2013

Multipeln - Titel

Multipel.nu på Malmö Nordic 2013 visas på följande platser:

Kulturcentralen, 3 maj till 18 augusti
Biograf Spegeln, 3 maj till 18 augusti
Malmö Konsthall, 3 maj till 18 augusti
Stadsbiblioteket i Malmö, 7 maj till 13 juni
Radisson Blu Hotel, 3 maj till 18 augusti
Malmö centralstation, 5 till 18 augusti


Multipel.nu visar under Malmö Nordic 2013 en stor samling konstmultiplar av nordiska samtidskonstnärer. I montrar på ett flertal kulturinstitutioner och i en varuautomat placerad mitt i stadens folkvimmel visas konst med en extremt stor bredd i konstnärliga former och multipel-genrens stora experimentella potential i Norden. De nytillkomna verken som visas under Malmö Nordic kommer att läggas till vår samling av multiplar, som tillsammans med de verk som multipel.nu redan har utgör grunden för ett arkiv under ständig uppbyggnad.

Vi kommer att visa multiplar i utställningar på Kulturcentralen, Malmö Konsthall, Stadsbiblioteket i Malmö och Biograf Spegeln. På Radisson Blu Hotel, Malmö centralstation och Konsthallen kommer vi att installera vår ”Konstautomat” – en ständigt tillgänglig varuautomat för den hugade konstköparen.


Malmö Nordic 2013 är en konstmanifestation med den nordiska samtidskonsten i fokus. Det är ett unikt samarbete mellan Malmö konstmuseum, Malmö konsthall, Moderna Museet Malmö, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom samtidskonstområdet. Malmö Nordic 2013 pågår den 3 maj till 18 augusti.
Multipel.nu öppnade våren 2012 ett webbgalleri, ett samtidskonstarkiv, ett diskussionsforum och en webbutik för genren multiplar. Att definiera det spännande konstbegreppet multipel är inte helt lätt. Den definition vi utgått ifrån är att en multipel är ett föremål som är ett signerat konstverk, har ett pris mellan 50 kronor och 5000 kronor, har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar och inte har en förlaga eller annat fysiskt original.

Multipel.nu visar och säljer noga utvalda multiplar av konstnärer som har bjudits in till att delta i detta samtida konstarkiv. Genom att fungera både som en butik för försäljning av multiplar och som ett arkiv med kulturbevarande principer vill projektet bredda intresset för multiplar. Vid sidan om att vara baserad på webben också ett mobilt galleri som gästar olika konstinstitutioner och icke-traditionella konstarenor. Vi vill öppna nya vägar för innovativ exponering av konst i samhället och erbjuda ett utbud av originalkonst som är ekonomiskt överkomlig för en konstintresserad allmänhet. Med detta koncept tar vi fasta på en demokratisk aspekt, både ur konstnärens och konstbetraktarens perspektiv.

Multipel.nu har rönt stor uppmärksamhet i pressen. Man finner artiklar och recensioner om multipel.nu här:
Sydsvenska Dagbladet, artikel 18 mars 2013
Helsingborgs Dagblad, recension 8 december 2012
Helsingborgs Dagblad, artikel 1 december 2012
Helsingborgs Dagblad, artikel 22 november 2012
SVT, inslag i programmet Sverige 31 oktober 2012
Ystad Allehanda, 13 oktober 2012
Skånes Fria, 12 oktober 2012
Sydsvenska Dagbladet, 4 juni 2012

”Från början ett konstgalleri på webben som nu också blivit en ambulerande konstutställning i verkligheten!” (Isabelle Espinosa, Sverige!, SVT, 3 nov. 2012)

”Det finns en poäng med att samlingen är tillgänglig på nätet, dygnet runt. Tanken är dessutom att hemsidan ska bli ett forum för kunskap och diskussion kring multipeln.” (Abigail Sykes, Skånes Fria, 12 okt. 2012)

”Bakom satsningen står kulturkollektivet och föreningen Mediaverkstaden Skåne. Med multipel.nu plockar de upp en radikal tradition, som bottnar i 1960-talets experiment. Då liksom nu, en revolt mot synen på konst som exklusiv kapitalvara.” (Carolina Söderholm, Sydsvenskan, 4 juni, 2012)

Nyhetsarkiv

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.