Multiplar, konst och/eller design?

Multipeln - Titel

Är det relevant att skilja mellan konst och design, form och innehåll, bruksföremål och andlig spis? Med multipeln som kil/klister vill vi testa begreppsparen med en utställning på Form/Design Center. Utställningen kommer att pågå från 7 december 2013 till 31 januari 2014 och visa ett brett urval av multiplar som kan ingå i diskussionen. Inför denna spännande utställning har vi en ny ansökningsomgång. Deadline för ansökan är 20 november och inlämning av antagna multiplar sker 27 -- 28 november kl 10 -- 18. Ansöker gör du genom att fylla i formuläret här. Vi söker alltså specifikt efter multiplar som befinner sig i gränslandet mellan konst och design, i övrigt gäller våra vanliga kriterier som du hittar i spalten här intill.

Du kan ansöka med flera multiplar men använder då ett formulär för varje multipel. Endast komplett ifyllda ansökningar beaktas. En styrgrupp kommer att bedöma om de föreslagna konstverken fungerar inom ramarna för det vi tänkt oss – det är viktigt att vi håller hög kvalitet och en fungerande helhet.

Nyhetsarkiv

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.