Nya ansökningar/Call for entries

Multipeln - Titel

Multipel.nu, en del av Malmö Nordic

Malmö Nordic 2013 är en konstmanifestation med den nordiska samtidskonsten i fokus. Det är ett unikt samarbete mellan Malmö konstmuseum, Malmö konsthall, Moderna museet Malmö, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom samtidskonsten, och pågår den 3 maj–18 augusti. Naturligtvis deltar även Multipel.nu i Malmö Nordic. Med montrar på ett flertal attraktiva platser på stan och en ”konstautomat” mitt i turistvimlet kommer vi att visa alla Malmöbor och besökare vad multiplar är. Inför detta nya släpp av multiplar har vi en ny ansökningsomgång. Deadline för ansökan 15 april och inlämning av antagna multiplar sker 18–19 april kl 10–18. Ansöker gör du genom att fylla i formuläret här. Till ”Konst på automat” söker vi särskilt efter objekt som håller sig inom måtten cirka 15 x 8 x 10 cm (h x b x d) och kostar mindre än 500 kronor.

Du kan ansöka med flera multiplar men använder då ett formulär för varje multipel. Endast komplett ifyllda ansökningar beaktas. En styrgrupp kommer att bedöma om de föreslagna konstverken fungerar inom ramarna för det vi tänkt oss – det är viktigt att vi håller hög kvalitet och en fungerande helhet.

För att ansöka om att delta vänligen använd detta formulär.

Multipel.nu, part of Malmö Nordic

Malmö Nordic 2013 is an art manifestation with Nordic contemporary art in focus. It is a unique collaboration between Malmö Art Museum, Malmö Konsthall, Moderna museet Malmö, the city's galleries, educational institutions and other actors of the contemporary art field. Malmö Nordic 2013 take place May 3 to August 18. Multipel.nu is of course participating in Malmö Nordic! With display cases in a variety of attractive places in the city and a "Art Vending Machine" in the middle of the tourist crowd, we will show all Malmö locals and visitors a range of Nordic multiples. In connection with this new release of multiples, we have new call for entries. Deadline for this application is April 15 and submission of accepted multiples takes place April 18 to 19 at 10--18. Apply by filling out the form here. To the "Art Vending Machine" we are looking especially for items that measures up to approximately 15 x 8 x 10 cm (HxWxD) and costs less than 500 SEK.

You can apply with one or several multiples, but use one form for each multiple. Only fully completed applications are considered.

Apply here! formulär.

Nyhetsarkiv

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.