multipel.nu gästar Ystads konstmuseum

Multipeln - Titel

13 oktober -- 11 nov 2012
1:a vån
multipel.nu
Multiplar, vad är det?
multipel.nu öppnade våren 2012 ett webbgalleri, ett samtidskonstarkiv, ett diskussionsforum och en webbutik för genren multiplar. Att definiera begreppet multipel är inte helt lätt. Definitionen som vi utgått ifrån är att den är ett föremål som är ett signerat konstverk, har ett pris mellan 50 kronor och 5000 kronor, har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar och inte har en förlaga eller annat fysiskt original.
Utställningen på Ystads Konstmuseum spänner över flera decennier. Den visar en bredd i konstnärliga former och genrens stora experimentella potential både inom som utanför Sverige.
På vernissagen görs nya spännande släpp som tillsammans med de verk som multipel.nu redan har utgör grunden för ett arkiv under uppbyggnad.

info: multipel.nu

Ystads konstmuseum

Nyhetsarkiv

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.